Players Ranking

#
Name
Level
Guild
Empire
Exp
35701
Laleci
1
Jinno
0
35702
Sudzuk
1
Shinsoo
0
35703
Mari
1
Jinno
0
35704
iDontFarm
1
Shinsoo
0
35705
asdadasd
1
Jinno
0
35706
ShuironoKumo
1
Shinsoo
0
35707
CirgasLindo
1
Chunjo
0
35708
unf0saken
1
Chunjo
0
35709
Hazu
1
Jinno
0
35710
Mizune
1
Jinno
0
35711
FuerKlepto
1
Shinsoo
0
35712
daaaa31231
1
Jinno
0
35713
Moledo
1
Shinsoo
0
35714
545454
1
Shinsoo
0
35715
Sunday
1
Chunjo
0
35716
Thamna
1
Jinno
0
35717
BlitzHerald
1
Chunjo
0
35718
cycek
1
Chunjo
0
35719
dwad
1
Jinno
0
35720
KRIGER99
1
Shinsoo
0
35721
iBenji
1
Chunjo
0
35722
Exonian
1
Chunjo
0
35723
Paladyn
1
Jinno
0
35724
Wichura
1
Jinno
0
35725
Yukinon
1
Jinno
0
35726
225200
1
Chunjo
0
35727
Heroina
1
Jinno
0
35728
Genso
1
Chunjo
0
35729
rHd
1
Chunjo
0
35730
BuffsW
1
Jinno
0
35731
111222
1
Shinsoo
0
35732
Pirla
1
Shinsoo
0
35733
Quevedo
1
Shinsoo
0
35734
Happz
1
Chunjo
0
35735
ThreeSixNine
1
Jinno
0
35736
ggwp
1
Shinsoo
0
35737
ZurnaciNihat
1
Jinno
0
35738
Sade
1
Jinno
0
35739
saynomore
1
Jinno
0
35740
Majetsik
1
Jinno
0
35741
VoltaiirZ
1
Jinno
0
35742
FlorianAlexa
1
Chunjo
0
35743
ts
1
Chunjo
0
35744
Bxffi
1
Jinno
0
35745
Agre
1
Chunjo
0
35746
RedBlue69
1
Jinno
0
35747
Phobia12
1
Jinno
0
35748
sadsadsad
1
Jinno
0
35749
CHALLENGER
1
Shinsoo
0
35750
SUsybAKa03
1
Chunjo
0